LPEU/2019/551 COM(2019)577 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, pokiaľ ide o revíziu prílohy 17 („Bezpečnostná ochrana“) (pozmeňujúci návrh 17) k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)577
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/551
Dátum ukončenia procesu: 19.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia: 31.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia: 04.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019