LPEU/2019/548 COM(2019)552 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Dvadsiata správa o pokroku dosiahnutom pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)552
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/548

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia: 21.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 22.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)