LPEU/2019/546 COM(2019)557 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o fungovaní európskeho trhu s uhlíkom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)557
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/546
Dátum ukončenia procesu: 30.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia: 21.11.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.11.2019
Ukončenie štádia: 22.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.11.2019
Ukončenie štádia: 30.03.2021