LPEU/2019/539 COM(2019)546 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o posúdení jednotnosti prístupov členských štátov pri identifikácii prevádzkovateľov základných služieb v súlade s článkom 23 ods. 1 smernice 2016/1148/EÚ o bezpečnosti sietí a informačných systémov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)546
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/539
Dátum ukončenia procesu: 26.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia: 28.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019