LPEU/2019/536 COM(2019)494 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na tridsiatom deviatom zasadnutí stáleho výboru Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť v súvislosti so zmenami prílohy II a prílohy III k uvedenému dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)494
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/536

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 28.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)