LPEU/2019/527 COM(2019)491 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a protokol s vládou Dánska a miestnou vládou Grónska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)491
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/527

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 23.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)