LPEU/2019/526 COM(2019)495 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o treťom každoročnom preskúmaní fungovania štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)495
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/526
Dátum ukončenia procesu: 11.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 31.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia: 04.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia: 11.11.2019