LPEU/2019/522 COM(2019)473 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí protokolu, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou, v mene Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)473
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/522

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.10.2019
Ukončenie štádia: 21.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)