LPEU/2019/521 COM(2019)880 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/274 o podpise, v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)880
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/521
Dátum ukončenia procesu: 29.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 21.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019