LPEU/2019/519 COM(2019)481 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Správa o pokroku pri vykonávaní európskej migračnej agendy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)481
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/519
Dátum ukončenia procesu: 24.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.10.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019