LPEU/2019/517 COM(2019)466 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v rozšírenej komisii Eurocontrolu, pokiaľ ide o zásady stanovovania nákladovej základne pre traťové odplaty a výpočtu jednotkovej sadzby a podmienky uplatňovania systému traťových odplát a platobné podmienky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)466
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/517
Dátum ukončenia procesu: 19.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019