LPEU/2019/515 COM(2019)479 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vývoji, validácii a úradnom schválení alternatívnych metód k testom na zvieratách v oblasti kozmetiky (2018)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)479
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/515

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)