LPEU/2019/514 *COM(2019)469 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Svetovej obchodnej organizácie pre obchod s tovarom, pokiaľ ide o rokovací poriadok Výboru pre uľahčenie obchodu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)469
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: ..
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/514
Dátum ukončenia procesu: 31.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 18.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.10.2019
Ukončenie štádia: 23.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 28.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia: 31.10.2019