LPEU/2019/513 COM(2019)487 OPRAVNÝ LIST č. 1 K NÁVRHU VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2020 Aktualizované odhadované potreby na výdavky na poľnohospodárstvo Úpravy týkajúce sa legislatívnych návrhov zahrnutých do balíčka pripravenosti na b...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)487
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/513

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 28.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)