LPEU/2019/510 COM(2019)468 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU na účely priebežného hodnotenia Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)468
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/510
Dátum ukončenia procesu: 19.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.10.2019
Ukončenie štádia: 14.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019