LPEU/2019/503 COM(2019)458 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Spoločnom výbore CETA zriadenom na základe Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o postupe prijímania výkladu v súlade s článkom 8.31 ods. 3 a článkom 8.44 ods. 3 písm. a) CETA ako prílohy k jeho rokovaciemu poriadku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)458
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/503
Dátum ukončenia procesu: 26.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 11.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019