LPEU/2019/502 COM(2019)457 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Spoločnom výbore CETA zriadenom na základe Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej v súvislosti s plánovaným prijatím rozhodnutia upravujúceho administratívne a organizačné záležitosti týkajúce sa fungovania Odvolacieho tribunálu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)457
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/502
Dátum ukončenia procesu: 26.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 11.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019