LPEU/2019/501 COM(2019)444 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 30. výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)444
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/501
Dátum ukončenia procesu: 25.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 23.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.10.2019
Ukončenie štádia: 25.11.2019