LPEU/2019/500 COM(2019)459 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Únie vo Výbore pre služby a investície zriadenom na základe Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie kódexu správania pre členov Tribunálu, Odvolacieho tribunálu a mediátorov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)459
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/500
Dátum ukončenia procesu: 26.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 11.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019