LPEU/2019/5 COM(2018)862 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom druhom zasadnutí Komisie pre omamné látky v súvislosti so zaradením látok do zoznamov k Jednotnému dohovoru o omamný...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)862
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/5

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.01.2019
Ukončenie štádia: 28.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 28.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)