LPEU/2019/496 COM(2019)456 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Čas prijať rozhodnutie o finančnom rámci Únie na roky 2021 – 2027 Príspevok Európskej komisie pre zasadnutie Európskej rady v dňoch 17. a 18. o...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)456
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/496
Dátum ukončenia procesu: 18.11.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.10.2019
Ukončenie štádia: 14.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.11.2019
Ukončenie štádia: 18.11.2019