LPEU/2019/493 COM(2019)464 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)464
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/493
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.10.2019
Ukončenie štádia: 10.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.10.2019
Ukončenie štádia: 11.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019