LPEU/2019/490 COM(2019)449 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU o činnostiach a konzultáciách koordinačnej skupiny na zabránenie mučeniu, uvedenej v článku 31 nariadenia (EÚ) 2019/125 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)449
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/490

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.10.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia: 09.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)