LPEU/2019/489 COM(2019)463 SPRÁVA KOMISIE RADE Správa z roku 2019 o hospodárskej a sociálnej situácii na ostrove Gozo (Malta)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)463
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/489

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia: 29.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)