LPEU/2019/484 COM(2019)440 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Dohode o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Ukrajinou s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)440
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/484
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.10.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019