LPEU/2019/471 COM(2019)429 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru 1. január 2014 – 31. december 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)429
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/471

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.09.2019
Ukončenie štádia: 26.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.09.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)