LPEU/2019/469 COM(2019)423 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Správnom výbore zriadenom Medzinárodným dohovorom o harmonizácii hraničných kontrol tovaru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)423
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/469

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 26.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.09.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)