LPEU/2019/468 COM(2019)422 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 12. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM FONDE PRE ROZVOJ VIDIEKA (EPFRV) ROZPOČTOVÝ ROK 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)422
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/468

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.09.2019
Ukončenie štádia: 26.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.09.2019
Ukončenie štádia: 01.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)