LPEU/2019/463 COM(2019)615 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výsledky priebežného hodnotenia programu ISA²

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)615
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/463

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.09.2019
Ukončenie štádia: 23.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.09.2019
Ukončenie štádia: 24.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)