LPEU/2019/462 COM(2019)432 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v asociačnom výbore zriadenom Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o výmenu informácií na účely posúdenia vplyvu dohody vo forme výmeny listov, ktorou sa mení uvedená dohoda

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)432
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/462
Dátum ukončenia procesu: 16.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 20.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 24.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019