LPEU/2019/461 COM(2019)424 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre pravidlá pôvodu zriadenom Dohodou o pravidlách pôvodu (WTO – GATT 1994) pripojenou k záverečnému aktu podpísanému v Marrakéši 15. apríla 1994

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)424
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/461
Dátum ukončenia procesu: 30.09.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 20.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.09.2019
Ukončenie štádia: 24.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.09.2019
Ukončenie štádia: 30.09.2019