LPEU/2019/454 COM(2019)416 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva k revízii kapitoly 9 prílohy 9 („Zjednodušenie“) k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, pokiaľ ide o štandardy a odporúčania týkajúce sa údajov zo záznamov o cestujúcich

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)416
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/454
Dátum ukončenia procesu: 08.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia: 13.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 08.10.2019