LPEU/2019/451 COM(2019)410 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie v súvislosti s prijatím rozhodnutia o predĺžení platnosti výnimky WTO umožňujúcej rozvojovým členským krajinám poskytovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie výrobkom z najmenej rozvinutých krajín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)410
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/451

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 13.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)