LPEU/2019/449 COM(2019)620 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)620
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Uznesenie vlády č. 627/2013
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/449
Dátum začiatku MPK: 08.10.2019
Dátum konca MPK: 14.10.2019
Dátum ukončenia procesu: 24.01.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 13.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia: 08.10.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.10.2019
Ukončenie štádia: 24.01.2020