LPEU/2019/444 COM(2019)406 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov – rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)406
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/444

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.09.2019
Ukončenie štádia: 09.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.09.2019
Ukončenie štádia: 12.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)