LPEU/2019/439 COM(2019)399 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)399
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/439
Dátum začiatku MPK: 21.10.2019
Dátum konca MPK: 25.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.09.2019
Ukončenie štádia: 16.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 21.10.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.10.2019
Ukončenie štádia: 26.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)