LPEU/2019/437 COM(2019)394 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Dokončenie príprav na vy...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)394
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/437
Dátum ukončenia procesu: 16.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.09.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.09.2019
Ukončenie štádia: 13.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019