LPEU/2019/436 COM(2019)405 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz v mene Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)405
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/436

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.08.2019
Ukončenie štádia: 03.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia: 04.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.09.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)