LPEU/2019/430 COM(2019)375 Návrh NARIADENIE RADY o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)375
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/430
Dátum ukončenia procesu: 11.09.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.08.2019
Ukončenie štádia: 02.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.09.2019
Ukončenie štádia: 03.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.09.2019
Ukončenie štádia: 11.09.2019