LPEU/2019/428 COM(2019)379 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na druhom ministerskom zasadnutí Bonnskej dohody, pokiaľ ide o strategický akčný plán pre Bonnskú dohodu (BASAP) na roky 2019 – 2025, ktorý je pripojený k ministerskému vyhláseniu, a pokiaľ ide o toto ministerské vyhlásenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)379
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/428
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.08.2019
Ukončenie štádia: 05.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.09.2019
Ukončenie štádia: 09.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.09.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019