LPEU/2019/427 COM(2019)378 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa udeľuje poverenie na začatie rokovaní v mene Európskej únie na 31. zasadnutí zmluvných strán o zmenách Dohody o spolupráci pri vysporiadavaní sa so znečisťovaním Severného mora ropou a inými škodlivými látkami („Bonnskej dohody“), pokiaľ ide o pristúpenie Španielskeho kráľovstva k tejto dohode a rozšírenie rozsahu pôsobnosti tejto dohody

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)378
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/427
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.08.2019
Ukončenie štádia: 05.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.09.2019
Ukončenie štádia: 09.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.09.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019