LPEU/2019/426 COM(2019)369 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre partnerstvo zriadenom Dohodou o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej v súvislosti so zoznamom osôb, ktoré majú zastávať funkciu rozhodcov v konaniach na urovnávanie sporov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)369
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/426
Dátum ukončenia procesu: 16.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.08.2019
Ukončenie štádia: 28.08.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.08.2019
Ukončenie štádia: 30.08.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.08.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019