LPEU/2019/425 COM(2019)368 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)368
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/425

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.08.2019
Ukončenie štádia: 13.08.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.08.2019
Ukončenie štádia: 19.08.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)