LPEU/2019/423 COM(2019)363 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O GARANČNOM FONDE PRE VONKAJŠIE OPATRENIA A JEHO SPRÁVE V ROKU 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)363
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/423

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.08.2019
Ukončenie štádia: 13.08.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.08.2019
Ukončenie štádia: 19.08.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)