LPEU/2019/420 COM(2019)364 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie odporúčania týkajúceho sa predĺženia akčného plánu EÚ a Maroka, ktorým sa vykonáva posilnený štatút (2013 – 2018)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)364
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/420
Dátum ukončenia procesu: 28.08.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.08.2019
Ukončenie štádia: 06.08.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.08.2019
Ukončenie štádia: 08.08.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia: 28.08.2019