LPEU/2019/415 COM(2019)358 SPRÁVA KOMISIE Výročná správa o bezpečnosti operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v Európskej únii za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)358
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/415

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia: 30.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.07.2019
Ukončenie štádia: 02.08.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)