LPEU/2019/413 COM(2019)349 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Rovnocennosť v oblasti finančných služieb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)349
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/413

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.07.2019
Ukončenie štádia: 06.08.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.08.2019
Ukončenie štádia: 08.08.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)