LPEU/2019/410 COM(2019)371 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o posúdení rámca pre spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)371
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
NBS (Národná banka Slovenska)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/410

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.07.2019
Ukončenie štádia: 17.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)