LPEU/2019/408 COM(2019)372 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vzájomnom prepojení vnútroštátnych centralizovaných automatizovaných mechanizmov (centrálnych registrov alebo centrálnych elektronických systémov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)372
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
NBS (Národná banka Slovenska)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/408

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.07.2019
Ukončenie štádia: 17.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)