LPEU/2019/406 COM(2019)374 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Pravidlá ochrany údajov ako nástroj budovania dôvery v EÚ a mimo nej – celkové hodnotenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)374
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/406
Dátum ukončenia procesu: 25.09.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.07.2019
Ukončenie štádia: 13.09.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.09.2019
Ukončenie štádia: 18.09.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.09.2019
Ukončenie štádia: 25.09.2019